heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม37868754
แสดงหน้า63515418
ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
อ้างอิง อ่าน 344618 ครั้ง / ตอบ 34770 ครั้ง
 ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
 
ckomckit ckomckit4703@hotmail.com [113.53.5.xxx] เมื่อ 24/05/2021 13:25
34661
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พลานามัยสมบูรณ์ มีพระวรกายแข็งแรงปราศจากโรคร้ายและทรงเป็นมิ่งขวัญ ร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชาชนชาวไทย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ [58.8.4.xxx] เมื่อ 5/02/2021 10:36
34662
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ [58.8.4.xxx] เมื่อ 5/02/2021 10:36
34663
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย องค์พระสยามเทวาธิราชเทวาภินิหารทั้งปวงได้โปรดอภิบาล ดลบันดาลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเกษมสำราญ
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ [58.8.13.xxx] เมื่อ 8/02/2021 10:27
34664
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑
ถวายชัย องค์ภูมิพล มหาราช
ด้วยใจชาติ เป็นหนึ่งใจ ใต้ไชยศรี
ร่มฉัตรแก้ว โพธิ์ธรรม ล้ำฤดี
ให้พอเพียง เลี้ยงชีวี ทุกที่ไทย
ทรงเป็นปราชญ์ เป็นกวี เป็นศรีศิลป์
ทรงเป็นภูมิ แผ่นดิน ทุกถิ่นสมัย
ทรงครองราชย์ ครองธรรม และครองไทย
ถวายชัย เสริมส่ง ทรงพระเจริญ
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ [58.8.13.xxx] เมื่อ 8/02/2021 10:28
34665
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ นิรันดร์เป็นมิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่ไทยทั้งมวล
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ [58.8.13.xxx] เมื่อ 8/02/2021 10:29
34666
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑
บังคมบรมราชเจ้า จอมนรินทร์ เอกอัครบดินทร์ ดิลกหล้าสมเด็จนวมินทร์ มหาราช อวยสุขทุกทั่วหน้า มนัสปลื้มเปรมกมล มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี ขอบารมี คุ้มองค์พระทรงธรรม
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ [58.8.13.xxx] เมื่อ 8/02/2021 10:29
34667
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑
พระทรงเป็นศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ ทรงเป็นปราชญ์เป็นบิดาแห่งสยาม พระเป็นพ่อผู้ให้ไทยทุกนาม ชาวสยามขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ [58.8.13.xxx] เมื่อ 8/02/2021 10:30
34668
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑
ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ [58.8.13.xxx] เมื่อ 8/02/2021 10:33
34669
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑
ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ [58.8.13.xxx] เมื่อ 8/02/2021 10:33
34670
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑
ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ [58.8.13.xxx] เมื่อ 8/02/2021 10:34
34671
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑
พระบารมีมากล้นเหลือคณา ปกเกศเกล้าชาวประชาสุขสันต์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญนิรันดร์เป็นมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่ไทยทั้งมวล   
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ [58.8.159.xxx] เมื่อ 10/02/2021 13:45
34672
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑
พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า
ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล
ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ
ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ [58.8.159.xxx] เมื่อ 10/02/2021 13:46
34673
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑
พระปกครอง ผองไทย ใจพันผูก
เหมือนพ่อลูก ชาวประชา หน้าตาใส
ทศพิธ ราชธรรม อันอำไพ
มีอยู่ใน พระองค์ถ้วน ล้วนสมบูรณ์
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ [58.8.159.xxx] เมื่อ 10/02/2021 13:47
34674
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑
พระคือศูนย์รวมดวงใจ ปกเกล้าเผ่าไทย
ทวยราษฎร์ร่มใต้ใบบุญ
ทรงพระเมตตาการุญ โอบเอื้อเจือจุน
บรรเทาทุกข์ปวงประชา
มหากษัตริย์นักพัฒนา ทรงยึดปรัชญา
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ [58.8.159.xxx] เมื่อ 10/02/2021 13:47
34675
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑
ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ [58.8.159.xxx] เมื่อ 10/02/2021 13:48
34676
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑
ร้อยรวมใจ น้อมนำ อุทิศตน มหามงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ [58.8.13.xxx] เมื่อ 11/02/2021 10:50
34677
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑
จักรีวงศ์ องค์ราชา ปวงประชาขอน้อมเกล้า
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ [58.8.13.xxx] เมื่อ 11/02/2021 10:50
34678
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑
กราบแทบเบื้องพระยุคลบาทขอพระถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญมีพระพลานามัยแข็งแรงเป็น ร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรชาวสยาม
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ [58.8.13.xxx] เมื่อ 11/02/2021 10:52
34679
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑
พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า                                                      
ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล                                                         
ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ                                                     
ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ [58.8.13.xxx] เมื่อ 11/02/2021 10:53
34680
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่คู่ฟ้าคู่แผ่นดินไทย ทรงเป็นมิ่งขวัญของประชา ตราบชั่วกาลนิรันดร์
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ [58.8.13.xxx] เมื่อ 11/02/2021 10:53

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น