heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม35193811
แสดงหน้า60839366
ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
อ้างอิง อ่าน 332559 ครั้ง / ตอบ 34770 ครั้ง
 ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
 
ckomckit ckomckit4703@hotmail.com [113.53.5.xxx] เมื่อ 24/05/2021 13:25
361
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่๔๑
 ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัคร 
สมานสามัคคีมีความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญ 
รุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้
 
กรมทหารพรานที่๔๑ [118.173.192.xxx] เมื่อ 15/04/2012 11:19
362
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่๔๑
 ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัคร 
สมานสามัคคีมีความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญ 
รุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้
 
กรมทหารพรานที่๔๑ [118.173.192.xxx] เมื่อ 15/04/2012 11:20
363
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕
ปวงทวยราษฎร์ชาติไทย ขอเทิดไท้องค์ราชันย์ พอพระองค์ทรงพระเกษมสันต์สำราญ ยิ่งยืนนานตลอดไป
 
 
ฝยข.พัน.สร.๕ cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.33.xxx] เมื่อ 18/04/2012 07:07
364
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕
 อภิวาทบรมนาถบพิตรเจ้า
น้อมนำเอาพระกรุณามหาศาล
บารมีพระคุ้มเกล้าประชาบาล
คุณาการประชาราษฎร์มิอาจลืม

 
 
ฝยข.พัน.สร.๕ cotc5_5infdv@hotmail.com [182.52.219.xxx] เมื่อ 20/04/2012 14:18
365
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕
 ถวายพระพรภูธรพระบาทเจ้า
ทุกหมู่เหล่าพร้อมพรรคสมัครสมาน
ขอพระองค์สุขเกษมยิ่งยืนนาน
สาธุการจากปวงข้าประชาไทย
 
ฝยข.พัน.สร.๕ cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.0.xxx] เมื่อ 24/04/2012 10:22
366
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕
ศิระกรานพระภูบาลกษัตริย์เจ้า
ไทยผองเผ่าน้อมรำลึกตรึกตรองถึง
พระมหากรุณา ธ ตราตรึง
ข้าบาทซึ้งสำนึกใจในพระคุณ
 
 
ฝยข.พัน.สร.๕ cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.46.xxx] เมื่อ 26/04/2012 11:05
367
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕
ขอพระองค์ทรงพระเจริญมั่น
สถาบันเป็นหลักรักหวงแหน
ปวงทวยข้าชาวไทยทุกทั่วแดน
นับหมื่นแสนหญิงชายถวายพระพร
 
 
ฝยข.พัน.สร.๕ cotc5_5infdv@hotmail.com [182.52.222.xxx] เมื่อ 30/04/2012 14:59
368
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕
น้ำพระทัยพระองค์ไซร้มหาศาล
หลายโครงการเศรษฐกิจคิดแก้ไข
คูคลองเขื่อนแก้มลิงทั่วแดนไทย
ทรงวิจัยเผยเผื่อเพื่อปวงชน
 
ฝยข.พัน.สร.๕ cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.41.xxx] เมื่อ 1/05/2012 14:20
369
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕
เพื่อชาติราชบัลลังก์ พร้อมใจตั้ง ปกป้องและเทิดทูน
 
 
ฝยข.พัน.สร.๕ cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.7.xxx] เมื่อ 2/05/2012 18:25
370
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕
เทิดพระบาทบรมราชบพิตร
ผู้สถิตในดวงใจไทยทั้งผอง
พระมหาการุณเอกอเนกนอง
ร่วมปกป้องรักษาราชาเรา
 
 
ฝยข.พัน.สร.๕ [1.0.196.xxx] เมื่อ 3/05/2012 16:25
371
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕
อันสยามนามไทยใหญ่ยิ่งนัก
เพราะมีหลักสถาบันอันยึดเหนี่ยว
องค์กษัตริย์ประชารัฐรักกลมเกลียว
ฉลาดเหลียวแลมองผองปวงชน
 
 
ฝยข.พัน.สร.๕ cotc5_5infdv@hotmail.com [1.0.199.xxx] เมื่อ 4/05/2012 16:56
372
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕
บังคมบาทบพิตรนริศรเจ้า
พระคุ้มเกล้าบารมีที่ไพศาล
ขอพระองค์ทรงพระเจริญนาน
สุขสำราญยิ่งยอดตลอดไป
 
ฝยข.พัน.สร.๕ cotc5_5infdv@hotmail.com [180.180.196.xxx] เมื่อ 8/05/2012 10:44
373
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕
เฉลิมพระเกียรติยอพระยศปรากฏนาม
จอมสยามราชามหากษัตริย์
ศูนย์รวมใจประชาไทยอาณารัฐ
พระผู้เป็นร่มฉัตรวัฒนา
 
 
ฝยข.พัน.สร.๕ cotc5_5infdv@hotmail.com [180.180.194.xxx] เมื่อ 10/05/2012 15:18
374
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕
เชิดชูสถาบัน ป้องกันอาณาจักร รักในหลวง ห่วงประชาชน
 
 
ฝยข.พัน.สร.๕ [118.173.34.xxx] เมื่อ 11/05/2012 19:44
375
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕

 บังคมไท้จอมไทยมหาราช
ข้าพระบาทถวายพระพรภูธรศานต์
ขอพระองค์ทรงพระเจริญนาน
สุขสำราญเกษมยิ่งมิ่งขวัญไทย

 
ฝยข.พัน.สร.๕ [118.173.14.xxx] เมื่อ 14/05/2012 16:17
376
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕
สดุดีพระภูมีบพิตรเจ้า
ขอน้อมเกล้าอภิวันท์ราชันย์สยาม
เหล่าพสกนิกรทุกผู้นาม
ขอไต่ตามรอยบาทวาทพระองค์
 
ฝยข.พัน.สร.๕ cotc5_5infdv@hotmail.com [1.0.194.xxx] เมื่อ 16/05/2012 16:29
377
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕
ปกป้องราชราชามหากษัตริย์
เชิดชูรัฐวัฒนาพาสยาม
ดำรงชีพเศรษฐกิจพอเพียงตาม
จึงสมนามลูกพ่อหน่อนามไทย
 
 
ฝยข.พัน.สร.๕ cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.39.xxx] เมื่อ 17/05/2012 16:51
378
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕
 น้ำพระทัยองค์ราชา เหมือนชลธาโชลมใจ
ปวงราษฎร์เหล่าชาวไทย ขอเทิดไท้องค์ราชันย์
 
ฝยข.พัน.สร.๕ cotc5_5infdv@hotmail.com [1.0.193.xxx] เมื่อ 21/05/2012 10:01
379
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕
ปวงประชาเหล่าชาวไทย ขอเทิดไท้องค์ราชันย์
พระกรุณาเอกอนันต์ เกษมสันต์ทั่วแผ่นดิน
 
ฝยข.พัน.สร.๕ cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.38.xxx] เมื่อ 22/05/2012 13:56
380
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕
เทิดทูนกษัตรา รักษาสถาบัน ป้องกันผู้ลบหลู่ ต่อสู้เพื่อบัลลังก์
 
 
ฝยข.พัน.สร.๕ cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.19.xxx] เมื่อ 23/05/2012 21:35

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น