heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม38349688
แสดงหน้า63996496
ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
อ้างอิง อ่าน 344710 ครั้ง / ตอบ 34770 ครั้ง
 ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
 
ckomckit ckomckit4703@hotmail.com [113.53.5.xxx] เมื่อ 24/05/2021 13:25
21
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส น้อมเกล้า น้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยมงคลด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมี แห่งองค์พระสยามเทวาธิราชพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช เจ้าทุกพระองค์ได้โปรดดลบันดาลให้ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเกษมสำราญพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน สถิตย์เป็นมิ่งขวัญของปวงข้าพระพุทธเจ้า ตราบนิรันดร์กาล
 
ป.พัน.๕ [113.53.5.xxx] เมื่อ 19/12/2011 13:20
22
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 ทรงพระเจริญ พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ เพียบพร้อมด้วยจตุรพิตรพรชัยมงคล หากมีพระราชประสงค์ จำนงหมายสิ่งใด ขอสัมฤทธิ์ สมราชหฤทัยปรารถนา ทรงเป็นคู่พระบุญญาบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระเกียรติคุณ แผ่ไพศาลไปทั่วทุกสารทิศ เสด็จสถิตย์เป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของข้าพระพุทธเจ้า และพสกนิกรไทยทั้งปวงตลอดกาลนานเทอญ
 
ป.พัน.๕ [113.53.5.xxx] เมื่อ 19/12/2011 13:21
23
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ทุกอย่างที่คนไทยเคารพนับถือโปรดดลบันดาลประทานพร ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นที่เคารพรักของคนไทยทุกคน จงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง ทรงเกษมสำราญ และอยู่เป็นมิ่งขวัญของคนไทย ตลอดกาลนาน
 
ป.พัน.๕ [113.53.5.xxx] เมื่อ 19/12/2011 13:21
24
อ้างอิง

เทิดมาตุภูมิ
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ของเหล่าพสกนิกรทุกหมู่เหล่า
 
เทิดมาตุภูมิ station_time@hotmail.com [223.205.8.xxx] เมื่อ 21/12/2011 10:27
25
อ้างอิง

ฝกบ.พัน.สร.๕
 ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ขอให้พระองค์ทรงพระพลานามัยสมบรูณ์ แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญชาวไทย ขอจงทรงพระเกษมสำราญเป็นมิ่งขวัญพสกนิกรชาวไทยยิ่งยืนนาน
 
ฝกบ.พัน.สร.๕ khongsuk1978@hotmail.com [118.173.43.xxx] เมื่อ 22/12/2011 10:02
26
อ้างอิง

ฝกบ.พัน.สร.๕
 ในหลวงของเราเป็นพระราชาผู้ซึ่งเสียสละ พระวรกายของท่านเพื่อให้ประเทศไทยได้พัฒนา จากโครงการหลายๆโครงการของท่าน
ซึ่งทุกๆโครงการทำให้ประชาชนได้มีชีวิต  ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างในปัจจุบัน..ท่านก็ไม่เคยทิ้งประชาชน
คอยห่วงใย  เพราะท่านคิดว่าประชาชนที่เป็นคนไทย..ทุกคนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนสีไหน ก็คือลูกของท่าน
อยากให้ทุกคนได้รักกัน...เพื่อพ่อหลวงของเรา
 
ฝกบ.พัน.สร.๕ [180.180.199.xxx] เมื่อ 23/12/2011 10:18
27
อ้างอิง

ฝกบ.พัน.สร.๕
 เป็นร่มโพธิ์ เป็นโซ่ทอง คล้องใจชาติ
ประชาราษฏร์ ชาติร่มเย็น เป็นที่ขาน
ว่าพระองค์ ทรงครองธรรม ล้ำเกินกาล
พร้อมทรงงาน ทุกน่านฟ้า ประชาชม
 
ฝกบ.พัน.สร.๕ khongsuk1978@hotmail.com [118.173.34.xxx] เมื่อ 26/12/2011 08:21
28
อ้างอิง

ป.พัน.๕
พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนงเพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง
 
ป.พัน.๕ [113.53.10.xxx] เมื่อ 26/12/2011 09:05
29
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่
ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น
 
ป.พัน.๕ [113.53.10.xxx] เมื่อ 26/12/2011 09:08
30
อ้างอิง

ป.พัน.๕
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ – ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานมิตรไมตรี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน
 
ป.พัน.๕ [113.53.10.xxx] เมื่อ 26/12/2011 09:10
31
อ้างอิง

ป.พัน.๕
หากเราไม่ยึดมั่นรักษา เทิดทูน ไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ของเราไว้บรรพบุรุษของเราจะกู่ร้องว่าอย่างไร
 
ป.พัน.๕ [113.53.10.xxx] เมื่อ 26/12/2011 09:10
32
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชัน
 
ป.พัน.๕ [113.53.10.xxx] เมื่อ 26/12/2011 09:11
33
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 พระองค์ทรงเป็นนักพัฒนาที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล
 
ป.พัน.๕ [113.53.10.xxx] เมื่อ 26/12/2011 09:14
34
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 ขอให้พ่อหลวงอายุยืนนาน มีความสุขทุกวัน
 
ป.พัน.๕ [113.53.10.xxx] เมื่อ 26/12/2011 09:15
35
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
 
ป.พัน.๕ [113.53.10.xxx] เมื่อ 26/12/2011 09:15
36
อ้างอิง

ป.พัน.๕
เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา
 
 
ป.พัน.๕ [113.53.10.xxx] เมื่อ 26/12/2011 09:16
37
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 
- พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม
 
ป.พัน.๕ [113.53.10.xxx] เมื่อ 26/12/2011 09:18
38
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพี่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน มั่นคงสถาพรสืบไป
 
ป.พัน.๕ [113.53.10.xxx] เมื่อ 26/12/2011 09:19
39
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
 
ป.พัน.๕ [113.53.10.xxx] เมื่อ 26/12/2011 09:20
40
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุข
 
ป.พัน.๕ [113.53.10.xxx] เมื่อ 26/12/2011 09:20

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น