heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม35196248
แสดงหน้า60841803
ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
อ้างอิง อ่าน 332640 ครั้ง / ตอบ 34770 ครั้ง
 ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
 
ckomckit ckomckit4703@hotmail.com [113.53.5.xxx] เมื่อ 24/05/2021 13:25
41
อ้างอิง

ป.พัน.๕
ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
 
ป.พัน.๕ [113.53.10.xxx] เมื่อ 26/12/2011 09:21
42
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 หากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้ เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ได้
 
ป.พัน.๕ [113.53.10.xxx] เมื่อ 26/12/2011 09:22
43
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 โครงการพระราชดำริ ทุกโครงการเป็นโครงการที่ขจัดความเดือดร้อนและนำความผาสุกมาสู่ปวงชน
 
ป.พัน.๕ [113.53.10.xxx] เมื่อ 26/12/2011 09:22
44
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก
 
ป.พัน.๕ [113.53.10.xxx] เมื่อ 26/12/2011 09:23
45
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ทำให้ประชนได้รับประโยชน์มีความผาสุก มั่นคงและยั่งยืนสืบไป
 
ป.พัน.๕ [113.53.10.xxx] เมื่อ 26/12/2011 09:24
46
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 ร้อยรัดร้อยล้านดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
 
ป.พัน.๕ [113.53.10.xxx] เมื่อ 26/12/2011 09:27
47
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่
ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น
 
ป.พัน.๕ [113.53.10.xxx] เมื่อ 26/12/2011 09:29
48
อ้างอิง

ป.พัน.๕ ร้อย ๑
 รักในหลว งห่วงลูกหลาน ร่วมกันต้าน ยาเสพติด
 
ป.พัน.๕ ร้อย ๑ don207@hotmail.co.th [113.53.10.xxx] เมื่อ 26/12/2011 10:25
49
อ้างอิง

ป.พัน.๕ ร้อย ๑
เราจะทำความดี เพื่อในหลวง
 
ป.พัน.๕ ร้อย ๑ don207@hotmail.co.th [113.53.10.xxx] เมื่อ 26/12/2011 10:28
50
อ้างอิง

ป.พัน.๕ ร้อย ๑
เราจะทำความดี เพื่อในหลวง
 
ป.พัน.๕ ร้อย ๑ don207@hotmail.co.th [113.53.10.xxx] เมื่อ 26/12/2011 10:29
51
อ้างอิง

ป.พัน.๕ ร้อย ๑
ทรงพระเจริญ
 
ป.พัน.๕ ร้อย ๑ d [113.53.10.xxx] เมื่อ 26/12/2011 10:32
52
อ้างอิง

ป.พัน.๕ ร้อย ๑
ทรงพระเจริญ
 
ป.พัน.๕ ร้อย ๑ don207@hotmail.co.th [113.53.10.xxx] เมื่อ 26/12/2011 10:32
53
อ้างอิง

ป.พัน.๕ ร้อย ๑
ทรงพระเจริญ
 
ป.พัน.๕ ร้อย ๑ don207@hotmail.co.th [113.53.10.xxx] เมื่อ 26/12/2011 10:33
54
อ้างอิง

ฝกร.ป.พัน.๕
 ประเทศไทยโชคดีที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถในทุกๆด้าน และที่สำคัญพระองค์ปกครองบ้านเมืองโดยยึดหลักทศพิธราชธรรมมาโดยตลอด จากพระราชกรณียกิจต่างๆแสดงให้เห็นึงความเหน็ดเหนื่อย ตรากตรำในการแก้ไขปัญหาและดูแลบ้านเมืองให้อยู่อย่างไม่เดือดร้อน และปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน สถาบันพระมหากษัตริย์จึงเป็นสิ่งที่พสกนิกรชาวไทยเทิดทูนมาโดยตลอด
 
 
ฝกร.ป.พัน.๕ nun-parkket@hotmail.com [101.109.96.xxx] เมื่อ 27/12/2011 15:06
55
อ้างอิง

ฝกร.ป.พัน.๕
 หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติเรียบร้อยได้ 
 
ฝกร.ป.พัน.๕ nun-parkket@hotmail.com [101.109.96.xxx] เมื่อ 27/12/2011 15:08
56
อ้างอิง

ฝกร.ป.พัน.๕
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ 
 
ฝกร.ป.พัน.๕ nun-parkket@hotmail.com [101.109.96.xxx] เมื่อ 27/12/2011 15:09
57
อ้างอิง

ฝกร.ป.พัน.๕
 ศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทยยังคงดำรงอยู่ด้วยพระบารมีของทุกพระองค์ 
 
ฝกร.ป.พัน.๕ nun-parkket@hotmail.com [101.109.96.xxx] เมื่อ 27/12/2011 15:12
58
อ้างอิง

ฝกร.ป.พัน.๕
 
·น้อมมโนและศิระแทบพระบาท
ถวายราชสักการะพระทรงศรี
ด้วยดวงใจใฝ่ประจักษ์รักภักดี
พระภูมีทรงพูนเพิ่มเฉลิมพระชนม์
ธ ทรงเป็นจอมทัพไทยให้องอาจ
...
 
 
ฝกร.ป.พัน.๕ [101.109.96.xxx] เมื่อ 27/12/2011 15:13
59
อ้างอิง

ฝกร.ป.พัน.๕
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ของเหล่าพสกนิกรทุกหมู่เหล่า7 ชาติไทยร่มเย็นอยู่ได้ ก็เพราะพระบารมีของพระองค์ท่านข้าพระพุทธเจ้า

 
 
ฝกร.ป.พัน.๕ [101.109.96.xxx] เมื่อ 27/12/2011 15:14
60
อ้างอิง

ฝกร.ป.พัน.๕
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ 
 
ฝกร.ป.พัน.๕ [101.109.96.xxx] เมื่อ 27/12/2011 15:17

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น