heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม35097355
แสดงหน้า60742863
ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
อ้างอิง อ่าน 332122 ครั้ง / ตอบ 34770 ครั้ง
 ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
 
ckomckit ckomckit4703@hotmail.com [113.53.5.xxx] เมื่อ 24/05/2021 13:25
101
อ้างอิง

ป.พัน.๕
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 
 
ป.พัน.๕ don207@hotmail.co.th [113.53.5.xxx] เมื่อ 5/01/2012 14:13
102
อ้างอิง

ป.พัน.๕
เราจะทำความดีถวายในหลวง 
 
ป.พัน.๕ don207@hotmail.co.th [113.53.5.xxx] เมื่อ 5/01/2012 14:16
103
อ้างอิง

ป.พัน.๕

เราจะปลูกต้นไม้เพื่อพ่อหลวงของเรา

 
ป.พัน.๕ don207@hotmail.co.th [113.53.5.xxx] เมื่อ 5/01/2012 14:19
104
อ้างอิง

ป.พัน.๕
เราทุกคนร่วมใจทำความดีถวายในหลวง 
 
ป.พัน.๕ don207@hotmail.co.th [113.53.5.xxx] เมื่อ 5/01/2012 14:20
105
อ้างอิง

ป.พัน.๕
พระองค์ทรงเป็นพ่อพระของคนไทย 
 
ป.พัน.๕ don207@hotmail.co.th [113.53.5.xxx] เมื่อ 5/01/2012 14:22
106
อ้างอิง

ป.พัน.๕
ประเทศไทยอยู่ได้เพราะบารมีของพ่อหลวง 
 
ป.พัน.๕ don207@hotmailcoth [113.53.5.xxx] เมื่อ 5/01/2012 14:24
107
อ้างอิง

ป.พัน.๕
เราจะต่อต้านคอรัปชั่น เพื่อประเทศไทยของเรา 
 
ป.พัน.๕ don207@hotmail.co.th [113.53.5.xxx] เมื่อ 5/01/2012 14:26
108
อ้างอิง

ป.พัน.๕
ทรงพระเจริญ พระชนมายุยิ่งยืนนาน 
 
ป.พัน.๕ dodn207@hotmail.co.th [113.53.5.xxx] เมื่อ 5/01/2012 14:28
109
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕

 ขอเทิดไท้จอมไทยมหาราช
พระจอมปราชญ์นำชนทุกพลผอง
เศรษฐกิจพอเพียงตามครรลอง
ไทยทั้งผองได้อยู่ดีมีพอกิน 

 

 
ฝยข.พัน.สร.๕ Cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.40.xxx] เมื่อ 6/01/2012 09:05
110
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕

 เทิดไท้องค์ราชันย์ ขวัญหล้า
ทศพิธราชธรรมา เปี่ยมล้น
ขอคุณพระรัตนตรัย บันดล
พระบาทสมเด็จฯภูมิพล อยู่ยั้งยืนนาน

 
 
ฝยข.พัน.สร.๕ Cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.5.xxx] เมื่อ 9/01/2012 11:00
111
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕
 สมเด็จพระภูมิพลมหาราช
ศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติราษฎร์ทั้งหลาย
พระลำบากเหนื่อยยากพระวรกาย
เราทั้งหลายสำนึกน้อมพระจอมคุณ
 
ฝยข.พัน.สร.๕ Cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.43.xxx] เมื่อ 10/01/2012 09:03
112
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕

ขอเทิดทูนบุญญามหากษัตริย์
ผู้ทรงวัตรจริยาน่านับถือ
เกียรติคุณองค์พระบาทฯสมคำลือ
พระนามชื่อภูมิพลของชนไทย

 
 
ฝยข.พัน.สร.๕ Cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.4.xxx] เมื่อ 11/01/2012 09:51
113
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕

 สยามชาติองอาจในศักดิ์ศรี
เพราะเรามีเสาหลักปักเป็นฐาน
บารมีพระเผื่อแผ่มายาวนาน
อภิบาลชาวพสกฯปกเกล้าไทย

 
ฝยข.พัน.สร.๕ Cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.8.xxx] เมื่อ 12/01/2012 09:22
114
อ้างอิง

ร.๓๑ พัน.๓ รอ.
บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ ประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนงเพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น
  
 
ร.๓๑ พัน.๓ รอ. พกด313๑้นะทฟรสใแนท [182.52.106.xxx] เมื่อ 13/01/2012 08:40
115
อ้างอิง

ร.๓๑ พัน.๓ รอ.
ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส น้อมเกล้า น้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยมงคลด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมี แห่งองค์พระสยามเทวาธิราชพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช เจ้าทุกพระองค์ได้โปรดดลบันดาลให้ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเกษมสำราญพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน สถิตย์เป็นมิ่งขวัญของปวงข้าพระพุทธเจ้า ตราบนิรันดร์กาล 
 
ร.๓๑ พัน.๓ รอ. rdf313@hotmail.com [182.52.106.xxx] เมื่อ 13/01/2012 08:44
116
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕

เทิดพระเกียรติยอพระคุณหนุนพระยศ
ให้ปรากฏแก่ปวงชนคนทั้งหลาย
พระคุณพ่อมีหลายหลากล้วนมากมาย
เราทั้งหลายสำนึกน้อมมะโนใน

 
ฝยข.พัน.สร.๕ cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.11.xxx] เมื่อ 13/01/2012 08:54
117
อ้างอิง

ส.อ.สุทิพย์ เงินมูล
 ไม่มีพื้นที่แห่งใดในประเทศไทย ที่พ่อหลวงไม่เคยเสด็จไปถึง เพราะพ่อรู้ดีว่าพ่อคือพลังของแผ่นดิน พวกเราจะตั้งมั่นทำความดี รู้รักสามัคคี ปกป้องประเทศชาติ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา 
 
ส.อ.สุทิพย์ เงินมูล gun_rg84@hotmail.com [101.109.33.xxx] เมื่อ 13/01/2012 11:51
118
อ้างอิง

ฝกร.ป.พัน๕
รักในหลวงห่วงลูกหลาน ร่วมกันต้านยาเสพติด 
 
ฝกร.ป.พัน๕ [113.53.12.xxx] เมื่อ 13/01/2012 16:39
119
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
 
ป.พัน.๕ [113.53.6.xxx] เมื่อ 16/01/2012 14:03
120
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 พระองค์ทรงเป็นที่เทิดทูนของปวงประชา ขออย่าให้ระคายเคืองแม้เบื้องพระบาท
 
ป.พัน.๕ [113.53.6.xxx] เมื่อ 16/01/2012 14:03

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น