heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม35196623
แสดงหน้า60842178
ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
อ้างอิง อ่าน 332650 ครั้ง / ตอบ 34770 ครั้ง
 ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
 
ckomckit ckomckit4703@hotmail.com [113.53.5.xxx] เมื่อ 24/05/2021 13:25
121
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
 
ป.พัน.๕ [113.53.6.xxx] เมื่อ 16/01/2012 14:04
122
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 เราจะธำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
 
ป.พัน.๕ [113.53.6.xxx] เมื่อ 16/01/2012 14:05
123
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 ข้าขอมอบกายถวายชีวีนี้แด่พระบารมีล้นเกล้าล้นกระหม่อมทุกพระองค์
 
ป.พัน.๕ [113.53.6.xxx] เมื่อ 16/01/2012 14:05
124
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้ มิใช่มาซ้ำเติมหรือทำลาย
 
ป.พัน.๕ [113.53.6.xxx] เมื่อ 16/01/2012 14:06
125
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 เหยื่อทุกหยาดของพ่อหลวง เพื่อประชาชนทุกคน
 
ป.พัน.๕ [113.53.6.xxx] เมื่อ 16/01/2012 14:06
126
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 พ่อหลวงทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของปวงชนชาวไทย
 
ป.พัน.๕ [113.53.6.xxx] เมื่อ 16/01/2012 14:06
127
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 โครงการต่าง ๆ ของพระองค์ ก็เพื่อประชาชนได้อยู่อย่างมีความสุข
 
ป.พัน.๕ [113.53.6.xxx] เมื่อ 16/01/2012 14:07
128
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕

 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่ง
พรทุกสิ่งข้าพระบาทอภิวาทถวาย
ชนมายุพระภูมินทร์อย่าเสื่อมคลาย
ข้าฯทั้งหลายขอน้อมกรพระพรชัย

 
 
ฝยข.พัน.สร.๕ cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.11.xxx] เมื่อ 16/01/2012 19:01
129
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕

ขอถวายพระพรชัยจอมไทยท้าว ราชันย์
พระผู้เป็นสถาบัน หลักตั้ง
ข้าฯปวงพสกนิกรทั้งหลาย ไหลหลั่ง
จิตประกอบต่อตั้ง เฉลิมอ้างพระเกียรติคุณ

  
 
ฝยข.พัน.สร.๕ cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.35.xxx] เมื่อ 17/01/2012 13:13
130
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์
 
ป.พัน.๕ [118.173.146.xxx] เมื่อ 18/01/2012 12:56
131
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งของประเทศ
 
ป.พัน.๕ [118.173.146.xxx] เมื่อ 18/01/2012 12:57
132
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
 
ป.พัน.๕ [118.173.146.xxx] เมื่อ 18/01/2012 12:58
133
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน
 
ป.พัน.๕ [118.173.146.xxx] เมื่อ 18/01/2012 12:58
134
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไท
 
ป.พัน.๕ [118.173.146.xxx] เมื่อ 18/01/2012 12:58
135
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์
 
ป.พัน.๕ [118.173.146.xxx] เมื่อ 18/01/2012 12:59
136
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 ขอพระองค์ท่านทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 
ป.พัน.๕ [118.173.146.xxx] เมื่อ 18/01/2012 12:59
137
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัวของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษา
 
ป.พัน.๕ [118.173.146.xxx] เมื่อ 18/01/2012 12:59
138
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
 
ป.พัน.๕ [118.173.146.xxx] เมื่อ 18/01/2012 13:00
139
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยที่แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป ทรงพระเกษมสำราญ อย่าให้มีเรื่องทุกข์ร้อนพระราชหฤทัย และข้าพระพุทธเจ้าก็จะทำตัวเป็นคนดี เพื่อมิให้ท่านต้องทรงไม่สบายพระราชหฤทัย ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ
 
ป.พัน.๕ [118.173.146.xxx] เมื่อ 18/01/2012 13:00
140
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 ข้าพเจ้า จักเทิดทูลและรักษาซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ข้าพเจ้า จักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
 
ป.พัน.๕ [118.173.146.xxx] เมื่อ 18/01/2012 13:00

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น