heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม34998283
แสดงหน้า60643786
ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
อ้างอิง อ่าน 329860 ครั้ง / ตอบ 34770 ครั้ง
 ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
 
ckomckit ckomckit4703@hotmail.com [113.53.5.xxx] เมื่อ 24/05/2021 13:25
141
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ 
 
ป.พัน.๕ [118.173.146.xxx] เมื่อ 18/01/2012 13:01
142
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข 
 
ป.พัน.๕ [118.173.146.xxx] เมื่อ 18/01/2012 13:01
143
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า 
 
ป.พัน.๕ [118.173.146.xxx] เมื่อ 18/01/2012 13:02
144
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม 
 
ป.พัน.๕ [118.173.146.xxx] เมื่อ 18/01/2012 13:02
145
อ้างอิง

ร.๓๑ พัน.๓ รอ.

 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
ร.๓๑ พัน.๓ รอ. rdf313@hotmail.com [182.52.106.xxx] เมื่อ 19/01/2012 08:38
146
อ้างอิง

ร.๓๑ พัน.๓ รอ.

 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
ร.๓๑ พัน.๓ รอ. rdf313@hotmail.com [182.52.106.xxx] เมื่อ 19/01/2012 08:38
147
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕

สมเด็จพระฯภูมิพลล้นเกล้าไทย
ธ ยิ่งใหญ่พระกรุณามหาศาล
บารมีพระเผื่อแผ่มายาวนาน

สาธุการปวงชนซึ้งตราตรึงใจ 

 
ฝยข.พัน.สร.๕ cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.1.xxx] เมื่อ 19/01/2012 09:17
148
อ้างอิง

ป.พัน.๕
พระองค์ทรงเปรี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประแซ่ซ้องสรรเสริญ  
 
ป.พัน.๕ [113.53.9.xxx] เมื่อ 19/01/2012 09:17
149
อ้างอิง

ป.พัน.๕
พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก 
 
ป.พัน.๕ [113.53.9.xxx] เมื่อ 19/01/2012 09:18
150
อ้างอิง

ป.พัน.๕
พระมหากรุณาธิคุณแผ่ไพศาลทั่วทั้งปฐพีไทย 
 
ป.พัน.๕ [113.53.9.xxx] เมื่อ 19/01/2012 09:19
151
อ้างอิง

ป.พัน.๕
' รวมแผ่นดินสิ้นเลือดเนื้อเพื่อลูกหลาน จึงเป็นขวานทองอยู่รู้บ้างไหม ถึงวันนี้สถาบันอันเกรียงไกรอย่าให้ใครมาหยามหมิ่นสิ้นภักดี '  
 
ป.พัน.๕ [113.53.9.xxx] เมื่อ 19/01/2012 09:20
152
อ้างอิง

ป.พัน.๕
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่ยิ่งใหญ่ เราทุกคนจงปกป้อง 
 
ป.พัน.๕ [113.53.9.xxx] เมื่อ 19/01/2012 09:21
153
อ้างอิง

ป.พัน.๕
พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล  ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการให้ทวย ราษฎร์  ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น 
 
ป.พัน.๕ [113.53.9.xxx] เมื่อ 19/01/2012 09:21
154
อ้างอิง

ร.๓๑ พัน.๓ รอ.

พระองค์ทรงเป็นที่เทิดทูนของปวงประชา ขออย่าให้ระคายเคืองแม้เบื้องพระบาท 
 
ร.๓๑ พัน.๓ รอ. rdf313@hotmail.com [182.52.106.xxx] เมื่อ 20/01/2012 08:26
155
อ้างอิง

ร.๓๑ พัน.๓ รอ.

พระองค์ทรงเป็นที่เทิดทูนของปวงประชา ขออย่าให้ระคายเคืองแม้เบื้องพระบาท 
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
ร.๓๑ พัน.๓ รอ. rdf313@hotmail.com [182.52.106.xxx] เมื่อ 20/01/2012 08:26
156
อ้างอิง

ฝกบฯ พัน.สร.๕
บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ ประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนงเพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น
 
 
ฝกบฯ พัน.สร.๕ [118.173.1.xxx] เมื่อ 20/01/2012 10:04
157
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕

เอกอุดมสมพระนามสยามถิ่น
จอมบดินทร์ภูมิพลแห่งชนผอง
พระคุณพ่ออุดมเอกอเนกนอง
ข้าทั้งผองน้อมนบไหว้ไท้ราชันย์

 
 
ฝยข.พัน.สร.๕ cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.44.xxx] เมื่อ 20/01/2012 12:03
158
อ้างอิง

...
 

ขั้นตอนที่ ๑ การก่อกวน คือ การดัดแปรสภาพอากาศหรือก้อนเมฆในขณะนั้น เพื่อกระตุ้นให้มวลอากาศชื้นไหลพาขึ้นสู่เบื้องบน
อันเป็นการชักนำไอน้ำหรืออากาศชื้นเข้าสู่กระบวนการเกิดเมฆ

ขั้นตอนที่ ๒ เลี้ยงให้อ้วน คือ การดัดแปรสภาพอากาศ เพื่อทำให้เมฆเจริญขึ้นจนเป็นก้อนขนาดใหญ่ หนาแน่นมาก จนพร้อมที่จะตกเป็นฝน

ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นโจมตี คือ การดัดแปรสภาพอากาศที่จะกระตุ้นให้เม็ดละอองเมฆปะทะชนกัน แล้วรวมตัวเข้าด้วยกันจนมีขนาดใหญ่ขึ้น

ขณะเดียวกันก็เป็นการลดแรงไหลพาขึ้นเบื้องบนเพื่อให้เม็ดน้ำมีขนาดใหญ่ตกลงสู่เบื้องล่างแล้วเกิดเป็นฝนตกลงมาสู่เป้าหมายการทำฝนเทียม
ในระยะต้น ๆ ดำเนินการโดยใช้เครื่องบินบินขึ้นไปดัดแปรสภาพอากาศให้เกิดฝน ซึ่งมีข้อจำกัดหลายอย่างที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติครบขั้นตอน
ตามกรรมวิธีที่ทรงคิดค้นได้ เช่น เมื่อถึงขั้นตอนที่ ๒ คือ เลี้ยงเมฆให้อ้วน แต่เครื่องบินไม่สามารถขึ้นบินได้ เนื่องจากสนามบินอยู่ห่างจากบริเวณ
ซึ่งต้องการทำให้เกิดฝนตก หรือบางครั้งเกิดลมพายุแรง เครื่องบินไม่สามารถบินขึ้นได้ ทำให้เสียโอกาสที่จะขึ้นไปบังคับฝนให้ตกสู่เป้าหมายได้การทำ
'ฝนหลวง' ซึ่งเป็นชื่อที่เรียกอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ มีส่วนช่วยเหลือราษฏรเป็นอย่างมาก ราษฎรในหลายจังหวัดได้ขอพระราชทาน
'ฝนหลวง' ไปช่วยในการทำการเกษตร ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง 'สำนักงานปฏิบัติการฝนหลวง'
ซึ่งสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบโดยตรงโดยเหตุที่ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ เกิดภาวะฝนแล้ง จึงมีการทำ 'ฝนหลวง'
ตั้งแต่วันที่ ๑๘ สิงหาคม จนถึงวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๖ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำเหนือเขื่อนให้มากพอสำหรับการเพาะปลูกในฤดูแล้ง
การผลิตกระแสไฟฟ้า และเพื่อผลักดันการรุกของน้ำเค็มจากอ่าวไทยอีกด้วย จึงกล่าวได้ว่า 'ฝนหลวง' มิได้มีบทบาทเฉพาะเพียงด้านการเกษตรเท่านั้น
แต่ยังมีบทบาทในระดับประเทศในการแก้ไขภัยแล้งอีกด้วย

อัครภูมิปัญญาของแผ่นดิน พระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวนาไทย
ทรงทุ่มเทพระวรกาย บำเพ็ญพระราชกรณีกิจด้านการพัฒนาข้าวไทยและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนา พระองค์ท่านจึงทำให้แผ่นดินไทยกลายเป็น 'แผ่นดินทอง'
ความทุกข์ยากลำบากแปรเปลี่ยนเป็นความสุขสบายอยู่แบบพอเพียง ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ
เกี่ยวกับข้าวและชาวนามากมาย

ทรงฟื้นฟูพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในปี พ.ศ. ๒๕๐๓ เพื่อรักษาพระราชประเพณีให้คงไว้
และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พืชพันธุ์ธัญญาหาร เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศกสิกรรม การที่พระมหากษัตริย์ได้ทรงมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการเกษตร
ถือเป็นการบำรุงขวัญและเป็นกำลังใจแก่เกษตรกรให้มีความมั่นใจในการประกอบ อาชีพการเกษตรและยังมีการเสี่ยงทายทำนายถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ ธัญญาหาร
รวมทั้งแสดงให้ชาวต่างชาติเห็นถึงวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย และทรงโปรดให้วันพระราชพิธีพืชมงคลของทุกปีเป็น 'วันเกษตรกร'

โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถพึ่งตนเองได้
ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ดำเนินการทางด้านการเกษตรต่างๆ เพื่อเป็นตัวอย่างและ เป็นแหล่งความรู้ ทรงทุ่มเทเพื่อการศึกษาวิจัย เพื่อการพัฒนา
โดยเฉพาะการทดลองเกี่ยวกับการผลิตข้าวอย่างครบวงจร ภายในบริเวณพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน 


นาข้าวทดลอง ในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมการข้าว ดำเนินการจัดทำแปลงนาใน บริเวณสวนจิตรลดา และนำพันธุ์ข้าวต่าง ๆ
มาปลูกทดลอง เพื่อทำการศึกษา โดยในครั้งแรกทรงขับรถไถนาเตรียมแปลง หว่านข้าว และทรงเกี่ยวข้าวด้วยพระองค์เอง ปัจจุบันแปลงนาข้าวทดลอง
เป็นที่ปลูกข้าวพันธุ์ดี ซึ่งส่งเสริมให้ชาวนาปลูกในภาคต่าง ๆ เมล็ดพันธุ์ข้าวที่เก็บเกี่ยวได้จากนาข้าวทดลองจะนำไปใช้ในพระราชพิธี
พืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และนำไปบรรจุซองเล็ก ๆ จัดเป็น 'พันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทาน' แจกจ่ายให้กับพสกนิกรและเกษตรกร ทั่วประเทศ
เพื่อเป็นสิริมงคลในการประกอบอาชีพ

โรงสีข้าวตัวอย่าง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ให้จัดสร้างโรงสีข้าวตัวอย่างในปี พ.ศ. ๒๕๑๔
เพื่อทำการทดลองสีข้าวและสร้างยุ้งฉางเก็บข้าวแบบต่างๆ ส่งเสริมให้ ชาวนาดำเนินการสีข้าวในรูปแบบสหกรณ์
นอกจากนี้ยังรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาและกลุ่มสหกรณ์ในราคาเป็นธรรม เพื่อนำมาสีเป็นข้าวสารและข้าวซ้อมมือจำหน่าย เป็นการช่วยเหลือและเพิ่มรายได้
ให้กับชาวนา ซึ่งต่อมาโรงสีข้าวตัวอย่างได้ถูกนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของโรงสีข้าวขนาดเล็กตามหมู่บ้านต่างๆ

โรงบดแกลบ จัดสร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ เพื่อนำแกลบที่ได้จากโรงสีข้าวตัวอย่างสวนจิตรลดา มาใช้ประโยชน์ นอกจากการทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์
สำหรับปรับปรุงดินแล้ว แกลบยังถูกนำมาอัดผ่านกระบอกเหล็กที่ได้รับความร้อนออกมาเป็นแท่ง เมื่อนำไปเผาจะได้ถ่านแกลบอัดแท่งใช้เป็นเชื้อเพลิง
ช่วยลดการตัดไม้ทำลายป่าอีกด้วย เป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าของแกลบซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการสีข้าว โดยถูกนำมาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด


ธนาคารข้าว ทรงสนับสนุนให้มีการจัดตั้งธนาคารข้าว เพื่อเป็นการเก็บรักษาข้าวไว้บริโภคเมื่อขาดแคลน โดยมีผู้เก็บพิจารณาจำนวนข้าวที่จะให้ยืม
และรับข้าวคืน ราษฎรที่ต้องการยืมข้าวให้ลงบัญชีไว้ เมื่อเก็บเกี่ยวได้แล้วให้นำมาคืนธนาคารพร้อมด้วยดอกเบี้ย(ข้าว) นำมาเก็บในธนาคาร
เป็นสมบัติของส่วนรวม ธนาคารข้าวยังเป็นการสร้างรากฐานของการัฒนา สร้างความสามัคคี รู้จักการเรียนรู้ การแก้ไขปัญหา มีส่วนร่วม
มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีแก่ชุมชนนั้นต่อไปในอนาคต


ระบบสหกรณ์ ไม่ว่าจะเสด็จประพาสยังท้องถิ่นชนบทที่ทุรกันดาร ณ แห่งหนใด พระองค์จะทรงแนะนำให้นำหลักการสหกรณ์มาใช้
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการประอบอาชีพซึ่งข้อดีของระบบนี้ คือ สอนให้ราษฎรรู้จักช่วยเหลือตัวเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ลดการเอาเปรียบของพ่อค้าคนกลางและนายทุน ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มราคาผลิตผลของตนเอง โครงการสหกรณ์ตามพระราชดำริ
จึงเกิดขึ้นตามท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งกิจการโรงสีข้าว ธนาคารข้าว นาคารโคและกระบือ เป็นการดำเนินงานโดยใช้หลักของรบบสหกรณ์ทั้งสิ้น

การสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาข้าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว..ทรงตระหนักถึงความสำคัญของข้าวว่า เป็นอาหารหลัก
ของคนไทย และเป็นสินค้าส่งออกหลักของประเทศ จึงทรงให้ความสำคัญในการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาข้าวอย่างต่อเนื่อง
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมวิชาการเกษตรดำเนินการวิจัยและส่งเสริม การปลูกข้าวนาสวน ข้าวไร่
ตลอดจนการปรับปรุงระบบการผลิตข้าวในโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 6 แห่ง คือ
- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ
- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ
- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

พระราชดำริโครงการฝนหลวง การที่ฝนตกล่าช้าไปจากฤดูกาลเพาะปลูกตามปกติ และการที่ฝนทิ้งช่วงก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมาก ต่อผลผลิต
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระราชดำริว่า... น่าจะมีการค้นคว้าทดลอง นำเทคโนโลยีมาทำฝนเทียมซึ่งใช้ได้ผลดีในต่างประเทศ
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรวิศวกรรมของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ศึกษาแนวทางในการค้นคว้าทดลองขึ้น ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับสนองพระราชดำรินี้ โดยจัดตั้ง 'โครงการค้นคว้าทดลองการทำฝนเทียม'
โดยจัดตั้ง คณะปฏิบัติการขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ และได้ทดลองทำฝนเทียมเป็นครั้งแรกที่อำเภอ ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๑ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ และได้ดำเนินการ ทดลองอีกหลายครั้งที่บริเวณอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จนสามารถสรุปผลได้ว่า
สามารถรวมกลุ่มก้อนเมฆให้เกิดเป็นฝนได้แน่นอน

คณะปฏิบัติงานโครงการฝนหลวงได้ศึกษาทดลองและพัฒนาวิธีการทำฝนเทียมอย่างต่อเนื่อง จนค้นพบวิธีการ ทำฝนเทียมแบบใหม่
ซึ่งแตกต่างจากวิธีปฏิบัติที่ใช้ในต่างประเทศ เรียกได้ว่าเป็นกรรมวิธีของประเทศไทย โดยเฉพาะ และได้นำมาปฏิบัติการช่วยเหลือราษฏรเป็นครั้งแรก
เมื่อเดือนกรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ กรรมวิธีใหม่ นี้เกิดจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพัฒนาขึ้นด้วย พระองค์เอง
โดยทรงร่วมปรึกษาหารือกับหม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ เทวกุล จนกระทั่งในปีพ.ศ. ๒๕๑๖ ทรงพระกรุณาสรุปกรรมวิธีการทำฝนหลวงเป็น ๓ ขั้นตอน คือ

 

เกษตร 'ทฤษฎีใหม่' ตามแนวพระราชดำริ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
เพื่อประโยชน์แก่ราษฎรทั่วทุกท้องถิ่น โดยมุ่งหมายให้ราษฎรมีความเป็นอยู่อย่าง 'พอดีและพอเพียง' คือ ไม่รวยมากแต่ก็พอกิน ไม่อดอยาก
ด้วยการบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำเพื่อพัฒนาชีวิตและอาชีพของเกษตรกรที่มีพื้นที่จำกัด
และมีปัญหาเรื่องน้ำไม่เพียงพอสำหรับการปลูกพืชโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นสัดส่วนร้อยละ ๓๐:๓๐:๓๐:๑๐

ส่วนแรก ร้อยละ ๓๐ : เป็นบ่อเก็บน้ำฝน เพื่อใช้อุปโภคบริโภค ใช้รดน้ำพืชเมื่อแล้ง หรือใช้ปลูกพืชอายุสั้นราคาดี เช่น ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง
และผักต่างๆ

ส่วนที่สอง ร้อยละ ๓๐ : ใช้ปลูกข้าว เนื่องจากทรงมีประราชวินิจฉัยว่า 'ข้าวเป็นอาหารหลัก' ของคนไทย เป็นสิ่งสำคัญที่จำเป็น
อันดับแรกของชีวิต จึงควรปลูกให้มีปริมาณที่เพียงพอสำหรับบริโภคตลอดปี

ส่วนที่สาม ร้อยละ ๓๐ : ให้ปลูกพืชสวน ไม้ยืนต้น พืชผักและพืชไร่ แบบผสมผสานเพื่อใช้บริโภคและจำหน่าย

ส่วนที่สี่ ร้อยละ ๑๐ : เป็นพื้นที่สำหรับที่อยู่อาศัย ถนน คันดิน ยุ้งข้าว เพาะเลี้ยงพันธุ์ปลา และโรงเลี้ยงสัตว์ต่างๆ

การเกษตร 'ทฤษฎีใหม่' มีการทดลองที่โครงการพัฒนาวัดมงคลชัยพัฒนา อำเภอ.เมือง จังหวัดสระบุรี และได้มีการพิสูจน์แล้วว่า
การบริหารที่ดิน ตามทฤษฎีแนวใหม่นี้ สามารถเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นได้ ช่วยให้เกษตรกรมีข้าวและอาหารเพียงพอสำหรับการบริโภค
และมีรายได้พอเลี้ยงชีพตลอดปี

พระยุคลบาทยาตรา ปวงประชาเป็นสุข พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกาย อุทิศกำลังความคิด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของชาวนาให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีกำลังใจในการทำนาปลูกข้าว กล่าวได้ว่าที่ใดเดือดร้อน ณ ที่นั่นจะมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงให้ความช่วยเหลือ ดังคำกล่าวที่ว่า 'พระยุคลบาทยาตรา ปวงประชาเป็นสุข' นับเป็นบุญของประชาชนชาวไทย
ทั้งแผ่นดิน ที่ได้อยู่ภายใต้ร่มพระบารมี ซึ่งมิอาจหาสถานที่ใดในโลกเสมอเหมือนได้ คนไทยทุกคนควรระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ช่วยแบ่งเบาพระราชกรณียกิจด้วยการช่วยเหลือตัวเอง ช่วยเหลือชุมชน รักและสามัคคีกัน โดยนึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ

ทรงได้รับรางวัลเกียรติยศจากองค์กรนานาชาติ ระปรีชาสามารถและพระวิริยอุตสาหะของพระองค์มิเพียงแต่เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตา
ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ พระอัจฉริยภาพในด้านการพัฒนาการเกษตรยังเลื่่องลือไปถึงนานาประเทศทั่วโลก
ในวันพุธที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญ AGRICOLA
พร้อมสดุดีพระเกียรติคุณของพระองค์ในด้านการพัฒนาการเกษตร
วันที่ ๕ มิุถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน สถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ (IRRI) ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกในเรื่องงานวิจัยข้าว ได้ทูลเกล้าฯ
ถวายเหรียญทองเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ซึ่งสถาบันแห่งนี้ ยังมิได้เคยมอบเหรียญดังกล่าวแก่พระมหากษัตริย์ หรือประมุขของประเทศใดมาก่อนเลย
 
... pexssp@hotmail.com [182.52.114.xxx] เมื่อ 22/01/2012 14:45
159
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕

ขอเทิดทูนสถาบันอันสูงส่ง
ให้ดำรงคงอยู่คู่สยาม
เกียรติภูมิชาติเราสง่างาม
ข้าขอตามรอยพระบาททุกชาติไป

 

  
 
ฝยข.พัน.สร.๕ cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.46.xxx] เมื่อ 23/01/2012 11:46
160
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕

ขอนอบน้อมพระจอมธรรม์มิ่งขวัญชาติ
บพิตรปราชญ์มหาราชชาวสยาม
ภูมิพลเรืองชื่อลือพระนาม
ชนสยามต่างน้อมเกล้าเจ้าจอมไทย

 
 
ฝยข.พัน.สร.๕ cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.47.xxx] เมื่อ 24/01/2012 07:14

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น