heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม23913457
แสดงหน้า49544208
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
อ้างอิง อ่าน 1588 ครั้ง / ตอบ 396 ครั้ง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์ด้วยพระองค์เอง ทรงรับโรงเรียนไว้ในพระราชูปถัมภ์
พระราชทานวัสดุอุปกรณ์การศึกษาอันทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ วิดีทัศน์ พระราชทานคำแนะนำ
และทรงส่งเสริมให้โรงเรียนดำเนินโครงการอันเป็นประโยชน์แก่นักเรียน เช่น โครงการอาชีพอิสระ
เพื่อให้เยาวชนใช้ความรู้ประกอบอาชีพเลี้ยงตนและครอบครัวได้เมื่อจบการศึกษา ได้เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงเยี่ยมโรงเรียน ทรงติดตามผลการศึกษา อีกทั้ง โปรดเกล้าฯ ให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรีตน์ พระราชธิดาทั้งสองพระองค์ทรงร่วมกิจกรรมของโรงเรียนต่างๆ เสมอ
ทั้งนี้ด้วยน้ำพระหฤทัยที่ทรงพระเมตตาห่วงใยเยาวชนผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยต่างๆ ปีละเป็นจำนวนมากทุกปี
 
kitimam [1.4.206.xxx] เมื่อ 24/11/2020 14:33
1
อ้างอิง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ได้อุปการะเด็กกำพร้า คือ จักรกฤษณ์ และอนุเดช ชูศรี
ที่ครอบครัวเสียชีวิตจากภูเขาถล่มเมื่อปี พ.ศ.2554  
รวมทั้งครอบครัวของบูรฮาน และบุศรินทร์ หร่ายมณี
ซึ่งบิดาถูกลอบสังหารจากเหตุความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยทรงอุปการะจนสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
หรือจนกว่าจะมีอาชีพสามารถเลี้ยงครอบครัวได้ เป็นต้น
 
kitimam [124.120.192.xxx] เมื่อ 20/02/2018 15:45
2
อ้างอิง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ได้อุปการะเด็กกำพร้า คือ จักรกฤษณ์ และอนุเดช ชูศรี
ที่ครอบครัวเสียชีวิตจากภูเขาถล่มเมื่อปี พ.ศ.2554  
รวมทั้งครอบครัวของบูรฮาน และบุศรินทร์ หร่ายมณี
ซึ่งบิดาถูกลอบสังหารจากเหตุความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยทรงอุปการะจนสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
หรือจนกว่าจะมีอาชีพสามารถเลี้ยงครอบครัวได้ เป็นต้น
 
kitimam [1.4.196.xxx] เมื่อ 20/02/2018 15:45
3
อ้างอิง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ได้อุปการะเด็กกำพร้า คือ จักรกฤษณ์ และอนุเดช ชูศรี
ที่ครอบครัวเสียชีวิตจากภูเขาถล่มเมื่อปี พ.ศ.2554  
รวมทั้งครอบครัวของบูรฮาน และบุศรินทร์ หร่ายมณี
ซึ่งบิดาถูกลอบสังหารจากเหตุความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยทรงอุปการะจนสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
หรือจนกว่าจะมีอาชีพสามารถเลี้ยงครอบครัวได้ เป็นต้น
 
kitimam [1.0.143.xxx] เมื่อ 20/02/2018 15:45
4
อ้างอิง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ได้อุปการะเด็กกำพร้า คือ จักรกฤษณ์ และอนุเดช ชูศรี
ที่ครอบครัวเสียชีวิตจากภูเขาถล่มเมื่อปี พ.ศ.2554  
รวมทั้งครอบครัวของบูรฮาน และบุศรินทร์ หร่ายมณี
ซึ่งบิดาถูกลอบสังหารจากเหตุความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยทรงอุปการะจนสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
หรือจนกว่าจะมีอาชีพสามารถเลี้ยงครอบครัวได้ เป็นต้น
 
kitimam [1.4.196.xxx] เมื่อ 20/02/2018 15:45
5
อ้างอิง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ได้อุปการะเด็กกำพร้า คือ จักรกฤษณ์ และอนุเดช ชูศรี
ที่ครอบครัวเสียชีวิตจากภูเขาถล่มเมื่อปี พ.ศ.2554  
รวมทั้งครอบครัวของบูรฮาน และบุศรินทร์ หร่ายมณี
ซึ่งบิดาถูกลอบสังหารจากเหตุความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยทรงอุปการะจนสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
หรือจนกว่าจะมีอาชีพสามารถเลี้ยงครอบครัวได้ เป็นต้น
 
kitimam [1.0.143.xxx] เมื่อ 20/02/2018 15:45
6
อ้างอิง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
พระราชกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุข เมื่อรัฐบาลได้น้อมเกล้าฯ ถวายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
เนื่องในพระราชพิธีอภิเษกสมรส จำนวน 21 แห่ง ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ได้ทรงพระอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงพยาบาลสม่ำเสมอ พระราชทานพระราชทรัพย์สนับสนุนให้มีอุปกรณ์การแพทย์
เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเพื่อสามารถให้บริการที่ดีแก่ประชาชน อีกทั้ง ทรงเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
และเมื่อพ.ศ.2537 ทรงรับเป็นประธานกรรมการอำนวยการจัดสร้างอาคารศูนย์โรคหัวใจ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เป็นต้น
ทรงมีพระราชปณิธานในการใจใส่รักษาพยาบาลพสกนิกรของพระองค์ให้ปลอดภัยจากความเจ็บไข้โดยทั่วหน้าเสมอกัน
 
kitimam [124.120.192.xxx] เมื่อ 20/02/2018 15:46
7
อ้างอิง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
พระราชกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุข เมื่อรัฐบาลได้น้อมเกล้าฯ ถวายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
เนื่องในพระราชพิธีอภิเษกสมรส จำนวน 21 แห่ง ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ได้ทรงพระอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงพยาบาลสม่ำเสมอ พระราชทานพระราชทรัพย์สนับสนุนให้มีอุปกรณ์การแพทย์
เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเพื่อสามารถให้บริการที่ดีแก่ประชาชน อีกทั้ง ทรงเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
และเมื่อพ.ศ.2537 ทรงรับเป็นประธานกรรมการอำนวยการจัดสร้างอาคารศูนย์โรคหัวใจ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เป็นต้น
ทรงมีพระราชปณิธานในการใจใส่รักษาพยาบาลพสกนิกรของพระองค์ให้ปลอดภัยจากความเจ็บไข้โดยทั่วหน้าเสมอกัน
 
kitimam [124.120.192.xxx] เมื่อ 20/02/2018 15:47
8
อ้างอิง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
พระราชกิจด้านศาสนา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
ไปปฏิบัติพระราชกิจทางศาสนาเป็นประจำเสมอ เช่น ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตามฤดูกาล นอกจากนี้ยังเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล
ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และการถวายกฐินหลวงตามวัดต่างๆ อย่างต่อเนื่องโดยมิขาดตกบกพร่อง
 
kitimam [1.0.143.xxx] เมื่อ 20/02/2018 15:47
9
อ้างอิง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
พระราชกิจด้านศาสนา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
ไปปฏิบัติพระราชกิจทางศาสนาเป็นประจำเสมอ เช่น ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตามฤดูกาล นอกจากนี้ยังเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล
ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และการถวายกฐินหลวงตามวัดต่างๆ อย่างต่อเนื่องโดยมิขาดตกบกพร่อง
 
kitimam [1.0.143.xxx] เมื่อ 20/02/2018 15:47
10
อ้างอิง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
พระราชกิจด้านศาสนา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
ไปปฏิบัติพระราชกิจทางศาสนาเป็นประจำเสมอ เช่น ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตามฤดูกาล นอกจากนี้ยังเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล
ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และการถวายกฐินหลวงตามวัดต่างๆ อย่างต่อเนื่องโดยมิขาดตกบกพร่อง
 
kitimam [1.4.196.xxx] เมื่อ 20/02/2018 15:47
11
อ้างอิง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
พระราชกิจด้านศาสนา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
ไปปฏิบัติพระราชกิจทางศาสนาเป็นประจำเสมอ เช่น ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตามฤดูกาล นอกจากนี้ยังเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล
ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และการถวายกฐินหลวงตามวัดต่างๆ อย่างต่อเนื่องโดยมิขาดตกบกพร่อง
 
kitimam [1.4.196.xxx] เมื่อ 20/02/2018 15:48
12
อ้างอิง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
พระราชกิจด้านศาสนา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
ไปปฏิบัติพระราชกิจทางศาสนาเป็นประจำเสมอ เช่น ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตามฤดูกาล นอกจากนี้ยังเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล
ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และการถวายกฐินหลวงตามวัดต่างๆ อย่างต่อเนื่องโดยมิขาดตกบกพร่อง
 
kitimam [101.108.14.xxx] เมื่อ 20/02/2018 15:48
13
อ้างอิง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
พระราชกิจด้านศาสนา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
ไปปฏิบัติพระราชกิจทางศาสนาเป็นประจำเสมอ เช่น ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตามฤดูกาล นอกจากนี้ยังเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล
ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และการถวายกฐินหลวงตามวัดต่างๆ อย่างต่อเนื่องโดยมิขาดตกบกพร่อง
 
kitimam [101.108.14.xxx] เมื่อ 20/02/2018 15:48
14
อ้างอิง

เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เจริญพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชวโรกาส
ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน เป็นฉัตรแก้วร่มเกล้า
แก่ปวงข้าพระพุทธเจ้า และพสกนิกรชาวไทยสืบไป
 
kitimam [182.53.55.xxx] เมื่อ 20/02/2018 15:48
15
อ้างอิง

เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เจริญพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชวโรกาส
ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน เป็นฉัตรแก้วร่มเกล้า
แก่ปวงข้าพระพุทธเจ้า และพสกนิกรชาวไทยสืบไป
 
kitimam [101.108.14.xxx] เมื่อ 20/02/2018 15:48
16
อ้างอิง

เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เจริญพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชวโรกาส
ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน เป็นฉัตรแก้วร่มเกล้า
แก่ปวงข้าพระพุทธเจ้า และพสกนิกรชาวไทยสืบไป
 
kitimam [182.53.55.xxx] เมื่อ 20/02/2018 15:48
17
อ้างอิง

เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เจริญพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชวโรกาส
ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน เป็นฉัตรแก้วร่มเกล้า
แก่ปวงข้าพระพุทธเจ้า และพสกนิกรชาวไทยสืบไป
 
kitimam [1.4.196.xxx] เมื่อ 20/02/2018 15:48
18
อ้างอิง

เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เจริญพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชวโรกาส
ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน เป็นฉัตรแก้วร่มเกล้า
แก่ปวงข้าพระพุทธเจ้า และพสกนิกรชาวไทยสืบไป
 
kitimam [1.0.143.xxx] เมื่อ 20/02/2018 15:48
19
อ้างอิง

เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เจริญพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชวโรกาส
ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน เป็นฉัตรแก้วร่มเกล้า
แก่ปวงข้าพระพุทธเจ้า และพสกนิกรชาวไทยสืบไป
 
kitimam [124.120.192.xxx] เมื่อ 20/02/2018 15:49
20
อ้างอิง

เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เจริญพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชวโรกาส
ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน เป็นฉัตรแก้วร่มเกล้า
แก่ปวงข้าพระพุทธเจ้า และพสกนิกรชาวไทยสืบไป
 
kitimam [1.4.196.xxx] เมื่อ 20/02/2018 15:49
1234567891011121314151617181920
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น