heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม8511936
แสดงหน้า33811351
เทิดทูน ร.10

เทิดทูน ร.10
อ้างอิง อ่าน 650 ครั้ง / ตอบ 244 ครั้ง
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ทรงพระกรุณาพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องกีฬา เครื่องดับเพลิง โปรดเกล้าฯ ให้กรมทหารในบังคับบัญชา
ของพระองค์ร่วมกับประชาชน ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทั้งยังพระราชทานพระราชทรัพย์สนับสนุนโครงการของชุมชน
เช่น โครงการพัฒนาเด็กเล็กที่ขาดแคลน โครงการปราบปรามยาเสพติดในหมู่เยาวชนชุมชนแออัดคลองเตย
เพื่อให้เยาวชนผู้ด้อยโอกาสเหล่านั้นเติบโตเป็นพลเมืองดีและเป็นทรัพยากรบุคคลทีมีคุณค่าในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต
 
kitimam [101.108.107.xxx] เมื่อ 7/05/2019 15:39
1
อ้างอิง

เทิดทูน ร.10

พระมหากษัตริย์ของไทยเป็นทั้งแม่ทัพของประเทศและเป็นทั้งประมุขของประเทศ

หากจะกล่าวถึงพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยแล้วก็ต้องเริ่มตั้งแต่

สมัยสุโขทัยซึ่งประเทศไทยก็มีการเปลี่ยนแปลงพระมหากษัตริย์เรื่อยมาจนมาถึงปัจจุบัน

ซึ่งเป็นสมัยรัตนโกสินทร์ มีราชวงศ์ จักรีเป็นราชวงศ์กษัตริย์ และในปัจจุบัน คือในหลวงรัชกาลที่ ๑๐

หรือ พระบาทสมเด็จพระมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ท่านทรงเป็นพระประมุขที่ปวงชนชาวไทยยกย่องเทิดทูนเป็นอย่างยิ่ง

 
kitimam [125.25.144.xxx] เมื่อ 22/05/2018 14:58
2
อ้างอิง
พระราชกิจด้านการทหาร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  ทรงรับราชการทหารมาโดยตลอด
9 มกราคม พ.ศ.2518 ทรงเข้าเป็นนายทหารประจำกรมข่าว ทหารบก กระทรวงกลาโหม
6 ตุลาคม พ.ศ.2521 ทรงดำรงตำแหน่ง รองผู้บังคับกองพันทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523 ทรงดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองพันทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2527 ทรงดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ กรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
30 กรกฏาคม พ.ศ.2531 ทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
9 มกราคม พ.ศ.2535 ทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด
 
kitimam [101.108.98.xxx] เมื่อ 6/06/2018 15:33
3
อ้างอิง
พระราชกิจด้านการทหาร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  ทรงรับราชการทหารมาโดยตลอด
9 มกราคม พ.ศ.2518 ทรงเข้าเป็นนายทหารประจำกรมข่าว ทหารบก กระทรวงกลาโหม
6 ตุลาคม พ.ศ.2521 ทรงดำรงตำแหน่ง รองผู้บังคับกองพันทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523 ทรงดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองพันทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2527 ทรงดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ กรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
30 กรกฏาคม พ.ศ.2531 ทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
9 มกราคม พ.ศ.2535 ทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด
 
kitimam [125.25.148.xxx] เมื่อ 6/06/2018 15:37
4
อ้างอิง
พระราชกิจด้านการทหาร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  ทรงรับราชการทหารมาโดยตลอด
9 มกราคม พ.ศ.2518 ทรงเข้าเป็นนายทหารประจำกรมข่าว ทหารบก กระทรวงกลาโหม
6 ตุลาคม พ.ศ.2521 ทรงดำรงตำแหน่ง รองผู้บังคับกองพันทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523 ทรงดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองพันทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2527 ทรงดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ กรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
30 กรกฏาคม พ.ศ.2531 ทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
9 มกราคม พ.ศ.2535 ทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด
 
kitimam [125.25.148.xxx] เมื่อ 6/06/2018 15:37
5
อ้างอิง
พระราชกิจด้านการทหาร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  ทรงรับราชการทหารมาโดยตลอด
9 มกราคม พ.ศ.2518 ทรงเข้าเป็นนายทหารประจำกรมข่าว ทหารบก กระทรวงกลาโหม
6 ตุลาคม พ.ศ.2521 ทรงดำรงตำแหน่ง รองผู้บังคับกองพันทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523 ทรงดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองพันทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2527 ทรงดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ กรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
30 กรกฏาคม พ.ศ.2531 ทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
9 มกราคม พ.ศ.2535 ทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด
 
kitimam [101.108.98.xxx] เมื่อ 6/06/2018 15:38
6
อ้างอิง
พระราชกิจด้านการทหาร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  ทรงรับราชการทหารมาโดยตลอด
9 มกราคม พ.ศ.2518 ทรงเข้าเป็นนายทหารประจำกรมข่าว ทหารบก กระทรวงกลาโหม
6 ตุลาคม พ.ศ.2521 ทรงดำรงตำแหน่ง รองผู้บังคับกองพันทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523 ทรงดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองพันทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2527 ทรงดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ กรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
30 กรกฏาคม พ.ศ.2531 ทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
9 มกราคม พ.ศ.2535 ทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด
 
kitimam [101.108.107.xxx] เมื่อ 6/06/2018 15:38
7
อ้างอิง
พระราชกิจด้านการทหาร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  ทรงรับราชการทหารมาโดยตลอด
9 มกราคม พ.ศ.2518 ทรงเข้าเป็นนายทหารประจำกรมข่าว ทหารบก กระทรวงกลาโหม
6 ตุลาคม พ.ศ.2521 ทรงดำรงตำแหน่ง รองผู้บังคับกองพันทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523 ทรงดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองพันทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2527 ทรงดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ กรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
30 กรกฏาคม พ.ศ.2531 ทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
9 มกราคม พ.ศ.2535 ทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด
 
kitimam [101.108.98.xxx] เมื่อ 6/06/2018 15:38
8
อ้างอิง
พระราชกิจด้านการทหาร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  ทรงรับราชการทหารมาโดยตลอด
9 มกราคม พ.ศ.2518 ทรงเข้าเป็นนายทหารประจำกรมข่าว ทหารบก กระทรวงกลาโหม
6 ตุลาคม พ.ศ.2521 ทรงดำรงตำแหน่ง รองผู้บังคับกองพันทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523 ทรงดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองพันทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2527 ทรงดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ กรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
30 กรกฏาคม พ.ศ.2531 ทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
9 มกราคม พ.ศ.2535 ทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด
 
kitimam [101.108.98.xxx] เมื่อ 6/06/2018 15:39
9
อ้างอิง
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ทรงพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านการบิน ทรงรอบรู้เทคนิคสมัยใหม่
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เคยทรงเข้าร่วมการแข่งขันการใช้อาวุธทางอากาศ
ณ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
 
kitimam [101.108.98.xxx] เมื่อ 6/06/2018 15:39
10
อ้างอิง
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ทรงพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านการบิน ทรงรอบรู้เทคนิคสมัยใหม่
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เคยทรงเข้าร่วมการแข่งขันการใช้อาวุธทางอากาศ
ณ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
 
kitimam [125.25.148.xxx] เมื่อ 6/06/2018 15:40
11
อ้างอิง
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ทรงพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านการบิน ทรงรอบรู้เทคนิคสมัยใหม่
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เคยทรงเข้าร่วมการแข่งขันการใช้อาวุธทางอากาศ
ณ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
 
kitimam [101.108.107.xxx] เมื่อ 6/06/2018 15:40
12
อ้างอิง
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ทรงพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านการบิน ทรงรอบรู้เทคนิคสมัยใหม่
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เคยทรงเข้าร่วมการแข่งขันการใช้อาวุธทางอากาศ
ณ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
 
kitimam [101.108.98.xxx] เมื่อ 6/06/2018 15:40
13
อ้างอิง
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ทรงพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านการบิน ทรงรอบรู้เทคนิคสมัยใหม่
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เคยทรงเข้าร่วมการแข่งขันการใช้อาวุธทางอากาศ
ณ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
 
kitimam [101.108.107.xxx] เมื่อ 6/06/2018 15:40
14
อ้างอิง
เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เจริญพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชวโรกาส
ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน เป็นฉัตรแก้วร่มเกล้า
แก่ปวงข้าพระพุทธเจ้า และพสกนิกรชาวไทยสืบไป
 
kitimam [125.25.146.xxx] เมื่อ 18/06/2018 10:26
15
อ้างอิง
เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เจริญพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชวโรกาส
ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน เป็นฉัตรแก้วร่มเกล้า
แก่ปวงข้าพระพุทธเจ้า และพสกนิกรชาวไทยสืบไป
 
kitimam [125.25.146.xxx] เมื่อ 18/06/2018 10:38
16
อ้างอิง
เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เจริญพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชวโรกาส
ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน เป็นฉัตรแก้วร่มเกล้า
แก่ปวงข้าพระพุทธเจ้า และพสกนิกรชาวไทยสืบไป
 
kitimam [125.25.146.xxx] เมื่อ 18/06/2018 10:38
17
อ้างอิง
เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เจริญพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชวโรกาส
ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน เป็นฉัตรแก้วร่มเกล้า
แก่ปวงข้าพระพุทธเจ้า และพสกนิกรชาวไทยสืบไป
 
kitimam [125.25.144.xxx] เมื่อ 18/06/2018 10:38
18
อ้างอิง
“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เสด็จขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์
โดยตามกฎมณเฑียรบาล ตั้งแต่คืนวันพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 11 ปีพระพุทธศักราช 2559
ตรงกับปีวอก ที่จุลศักราช 1379 มหาศักราช 1938 ในรัชสมัยรัตนโกสินทร์ศก 235  เป็นวันที่ 1 ปีที่ 1  
ของรัชกาลปัจจุบัน ทั้งนี้ จะไม่ขานคำว่า “พระบาท” นำหน้าพระนาม “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” พระองค์ใหม่
จนกว่าจะมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขอ “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” รัชกาลใหม่ ทรงพระเจริญ
 
kitimam [125.25.144.xxx] เมื่อ 18/06/2018 10:38
19
อ้างอิง
“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เสด็จขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์
โดยตามกฎมณเฑียรบาล ตั้งแต่คืนวันพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 11 ปีพระพุทธศักราช 2559
ตรงกับปีวอก ที่จุลศักราช 1379 มหาศักราช 1938 ในรัชสมัยรัตนโกสินทร์ศก 235  เป็นวันที่ 1 ปีที่ 1  
ของรัชกาลปัจจุบัน ทั้งนี้ จะไม่ขานคำว่า “พระบาท” นำหน้าพระนาม “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” พระองค์ใหม่
จนกว่าจะมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขอ “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” รัชกาลใหม่ ทรงพระเจริญ
 
kitimam [101.108.111.xxx] เมื่อ 18/06/2018 10:39
20
อ้างอิง
“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เสด็จขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์
โดยตามกฎมณเฑียรบาล ตั้งแต่คืนวันพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 11 ปีพระพุทธศักราช 2559
ตรงกับปีวอก ที่จุลศักราช 1379 มหาศักราช 1938 ในรัชสมัยรัตนโกสินทร์ศก 235  เป็นวันที่ 1 ปีที่ 1  
ของรัชกาลปัจจุบัน ทั้งนี้ จะไม่ขานคำว่า “พระบาท” นำหน้าพระนาม “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” พระองค์ใหม่
จนกว่าจะมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขอ “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” รัชกาลใหม่ ทรงพระเจริญ
 
kitimam [125.25.144.xxx] เมื่อ 18/06/2018 10:39
12345678910111213
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น